Hastane Bayırı Gençlik Spor Kulübü - Kulüp Bilgileri

 

HASTANEBAYIRI SPOR KULÜBÜ
BASIN AÇIKLAMASI
 
          Hastanebayırı Spor Kulübü yönetici, antrenör ve çalışanları olarak, geleceğin ve bu günün en değerli varlıkları çocuklarımızın iyi birer sporcu, yurttaş ve insan olmaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.Başarılı organizasyonlar yeniliklere, bilimsel çalışmalara ve her türlü düşünceye açık olmuştur.Bizde Çanakkale’de spor kulübü olarak başarılı olmaya çalışan, insan ilişkilerine en büyük önemi veren ve hep ilklere imza atan bir spor organizasyonu olmaya çalıştık, çalışacağız.Kulübümüzün şimdiye kadar yapılan çalışmalarını çeşitli yollarla kamuoyuna duyurmaya çalıştık, son dönemde yapılan çalışmaları ve kulübümüzün bu günkü durumunu bu kez de bir basın açıklaması ile duyurmayı düşündük.

       Bir spor kulübünün toplumsal yaşamdaki önemi (eğer doğru yapılanmışsa) tahmin edilenden daha büyüktür.Her organizasyon amaçlarını doğru belirlemeli ve bu amaçlar doğrultusunda ilkelerini harekete geçirmelidir.Amaç ve ilkeler belirlenirken, varolan organizasyonun varlık koşulu temel alınmalıdır.Yıllardır çocuk ve gençlere göre düzenlenmiş, demokratik kuralların önemsendiği farklı bir yönetim ve çalışma anlayışına sahip, ilimizin köklü ve güçlü bir spor kulübü olan Hastanebayırı Spor Kulübü’nün amaçlarını iki temel başlıkta inceleyebiliriz.

Ülkemiz ve ilimiz koşullarında amatör bir spor kulübünün görevlerini başarıyla yerine getirmek.Ulaşabildiğimiz ya da bize ulaşan her insana spor yaptırabilmek ve bu kültürü doğru biçimiyle yaymak-geliştirmek.

       Gelişmiş ülkelerle kıyaslayınca, ülkemizde amacı ne olursa olsun düzenli egzersiz ve spor yapan insan sayısının azlığı bilinmektedir.Yine düzenli egzersiz ve spor yapmanın çok önemli bireysel ve toplumsal faydaları da bilinmektedir.Böylesine önemli bir konuyu insanların çoğunun ihmal etmesinin nedenleri önemsenmelidir.Bu konuda birçok neden sayılabilir ; devlet politikalarındaki eksiklikler, insanların gelir ve kültür düzeylerindeki eksiklikler, çalışma yaşamının zorlukları, boş zaman yetersizliği, yeterli ve eğitimli sportif örgütlenmelerin olmayışı, saha-salon vb. spor tesislerinin azlığı ve kullanım zorluğu, çarpık ve bilinçsiz kentleşme, giderek insanı hareketlilikten uzaklaştıran televizyon- kahvehane gibi alışkanlıkların fazlalığı vs.vs...Bu nedenler çoğaltılabilir ve aslında ayrı bir araştırma konusudur.Ancak çok etkili neden olarakda çocuk ve genç yaşlarda sportif faaliyetle tanışamamak, spor kültürünü kavrayamamak ve bu hareketsiz yaşam biçimi alışkanlığını ileri yaşlara dek çaresiz sürdürmek ön plana çıkmaktadır.Tüm bu düşüncelerden hareketle, kulübümüzün en önemli hedef kitlesi ve bu günkü faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu yönelttiği kesim çocuk ve gençler olmuştur.İşte bu yüzden ulaşabildiğimiz ya da bize ulaşan her çocuk ve gence spor yaptırmak, amatör bazdaki her spor kulübünün birincil görevi olmalıdır.Biz bu görevi sistemli, organize ve bilimsel yöntemlerle; zamanı ve alanı en uygun şekilde kullanarak gerçekleştirmeye çalışıyor, böylece temel amacımıza ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.

       2. Hemen hemen bütün profesyoneller, olimpiyat şampiyonları ve başarılı diğer sporcular, spor kariyerlerine amatör olarak başlamış ve sonradan ileri düzeylere gelmişlerdir.Bu durumda amatör spor kulüplerinin başka bir rolüde ortaya çıkmaktadır.Özellikle futbol branşında amatör düzey, kişinin gelecekteki kariyerinde belirleyici önem taşımaktadır.İlimizde amatör kümelerden, üst düzey kulüplere sıçrayan birçok sporcu örneği vardır.Hastanebayırı Spor Kulübü, organizasyonunu oluştururken bu gerçeği ihmal etmeyerek, sporcu portföyünü eğitim ve yarışmacı gruplar şeklinde belirlemiştir.Kulüp faaliyetine başlayan her sporcu önce eğitim grupları içine alınmakta daha sonra gelişim ve yetenek durumuna göre gerekirse yarışmacı gruplara geçişi sağlanmaktadır.Kulübün bir önceki yıl Bursaspor’a genç bir futbolcu verdiği ve geçen sezon il şampiyonu olduğu A-genç takımından, ikisi birinci lig takımı olan Y.Yozgat olmak üzere toplam on futbolcusunu dışarıya transfer ettiği görülürse, bu konudaki görevimizi de layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımız anlaşılacaktır.                                      

 

      Hastanebayırı Spor Kulübü; sistem, tesis ve teknik eleman gibi bir çok aşılması zor konuları çözmüş ve sürekli gelişim içinde bulunmaktadır.Bu nedenledir ki kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp olmuştur.Elbette aşılması gereken birçok önemli konu hala mevcuttur, ancak bu sorunlar sürekli yenilik ve ilerleme arayışının sonucudur.İlkeli ve sistemli bir futbol altyapı çalışmasına başladığımız günlerde, birçok engel ve eleştiri ile karşılaştık.İnatla doğru bildiğimizi yaptık ama eleştiriye hep açık olduk.Geldiğimiz durum ana hatlarıyla şöyledir;

FİZİKİ DURUMUMUZ

       Işıklandırılmış biri küçük, biri büyük iki sahamız; soyunma odaları,tuvalet,lavabo,duş yerleri ve teknik çalışma odası içeren tesisimiz; malzeme depomuz; bilgisayar, telefon, televizyon gibi donanımımız; amatör bir kulübe göre son derece yeterli sportif malzememiz; sporcuların bilgi, özellik ve gelişimlerinin izlenip dosyalandığı evrak veri sistemimiz; sağlık araç-gerecimiz ve kulübe ait 20 kişilik sporcu servis aracımız tüm sporcularımızın hizmetindedir.

YÖNETİM KURULU

       Kulüp yönetimi, “sporcular ilk ve önce, başarı ikinci ve sonradır” diyebilen, istikrarlı ve açık görüşlü bireylerden seçimle oluşturulmuştur.

      1. Başkan          Nurettin BAKIR- İşadamı
       2. II.Başkan      Halil ATAN- İşadamı
       3. Gen.Sekrt.    Can AYKANAT- Memur
       4. Muhasip       Oktay AKIN- Esnaf
       5. Gen.Kaptan İsmail MUTLU- Emekli
       6. İdare Amiri Ali YASA- Emekli
       7. Üye              Hayrettin DERELİ- İşadamı
       8. Üye              Rıza DEMİRKAN- İşadamı
       9. Üye              Ufuk ŞILAK- Memur
      10.Üye              Nevzat KAYA- Esnaf

TEKNİK KADRO VE YARDIMCI PERSONEL   

       Yine kulübümüzün teknik kadrosu; nitelikli, çocuk ve gençlere çok yönlü yaklaşan, gelişime açık, lisanslı antrenör ve eğitimcilerden oluşturulmuştur.

       1. Koordinatör   Z.Orkun ONGAN- A lisans futbol antrenörü, Bed.Eğt.Öğrt.

       2. Antrenör        Erdinç UREL- B lisans futbol antrenörü, Anafarta Otel Resepsiyon Şefi

       3. Antrenör        Hasan BOZATAY- B lisans futbol antrenörü, Üniversite Öğr.Görevlisi

       4. Antrenör        Necmi TEKİN- Aday lisanslı futbol antrenörü, Üniversite Öğr.Görevlisi

       5. Kaleci Antr.   Recai KAYA- 20 yıllık prof.-amatör kaleci, Telekom Operatörü

       6. Asist.Antren. Gökay AĞINGİL- Üniversite Beden Eğitimi Bölümü Öğrencisi

       7. Asist.Antren. Refik ÖZTÜRK- Üniversite Beden Eğitimi Bölümü Öğrencisi

       8. Asist.Antren. İlker KIZILARSLAN - Üniversite Beden Eğitimi Bölümü Öğrencisi

       9. Asist.Antren. Aslı GÜRAY- Üniversite Beden Eğitimi Bölümü Öğrencisi

       Ayrıca kulübümüz bünyesinde bir malzemeci, bir tesis sekreteri ve servis şoförü bulunmaktadır

HUKUK DANIŞMA KURULU

1.      Avukat Necdet BAŞARAN

2.      Avukat Sıtkı AKTUĞ

VELİ KOMİTESİ

       Sporcu velilerimizden oluşan, kulüp yönetimi ve teknik kadro ile koordinasyonlu bir şekilde çalışmalar ve organizasyonlar düzenleyen komite şu isimlerden oluşmaktadır;

       Başkan  Erkan ATA-Astsubay

       Üye        Nejat ÖNDER-İşadamı
       Üye        İrfan KÜÇÜKKURU-Esnaf
       Üye        Murteza ÇOKGÜL-Öğretmen 

SAĞLIK DANIŞMA KURULU

       Sporcu sağlığı konularında, gerektiğinde temasa geçilen kurul şöyledir;

       Doktor Firuz ERDİL

       Diş Hekimi Soner VURAL

SPORCULAR

Kulübümüzde çalışmalarını faal olarak sürdüren 180 civarında sporcu vardır.Bu sporcular yaş, yetenek, gelişim özellikleri ve katılım amaçlarına göre iki ana gruba ayrılmışlardır.

       1. Yarışmacı Gruplar :

       Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği yaş gruplarına göre, E-genç diye adlandırılan10 yaş altı grubundan, aralıksız olarak A-genç denilen 18 yaş altı ve amatör takım dahil tüm yaş kategorilerinde il müsabakalarına katılmaktadır.Geçtiğimiz 1999-2000 sezonunda A-genç ve E-genç ekiplerimiz il birincisi olmuşlardır.

       Yarışmacı grup sporcuları teknik kadro tarafından seçilmektedir.

Eğitim Grupları :

       Spor yapmak, sporun direk ve dolaylı olumlu etkilerinden yararlanmak ve boş zamanlarını bilinçli bir şekilde değerlendirmek isteyen, 14 yaşın altındaki her çocuğa açık olan eğitim gruplarımızda; çocuğun yaş ve fiziksel özellikleri, ihtiyaçları ve eğitim ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Sadece sportif eğitim değil, birçok toplumsal ve bireysel konularda rehberliğinde yapılmaya çalışıldığı eğitim gruplarından, dikkat çeken çocuklarımız yarışmacı gruplar içine alınmaktadır.

       Yılda bir kez düzenlenen Hastanebayırı Spor Kulübü Turnuva’sına, kendi yaş kategorilerinde olmak şartıyla her iki ana grubumuz sporcuları katılmakta ve kulübün tüm hizmetlerinden ayrım gözetmeksizin yararlanmaktadırlar.

      

       Spor kulüplerinin uzun soluklu ve işlevsel olabilmesinde faal üye sayısı çok önemlidir.Biz de bu gerçeğin ışığında toplumla daha çok kucaklaşmış bir organizasyon olabilmek için, sporcu velilerinin, faal üyelerimiz arasında yer almasını istemekteyiz.Yıl içinde yapılan veli toplantıları dışında, tüm velilerin ve kulüp camiasının tanışıp kaynaşması amacıyla yılda bir kez “ Dayanışma Gecesi “ düzenlemekteyiz.Kulüp tarihinde ilki geçen yıl yapılan özel gecenin ikincisi 26 ocak 2001 akşamı gerçekleştirilecektir.

       Uzun zamandır kulübümüze yakışır bir marş sahibi olmak için çalışmalar yapmıştık.Sonunda Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü yardımıyla, ilimizdeki bütün okulları kapsayan bir marş sözü yarışmasını organize ettik.Elimize ulaşan bütün marş-şiir sözlerini, özel olarak kurulan bir jüri değerlendirdikten sonra, Erdoğan Rumelioğlu ve İmran Eren isimli öğrencilerin yazdığı sözlerden bir marş metni oluşturuldu.Yine müzik öğretmeni Çiğdem Ongan’ın bestelediği marşımızı ilk kez bu yılki dayanışma gecesinde herkezin beğenisine sunmayı planlamaktayız.Hastanebayırı Spor Kulübü Marşı bu metnin sonunda basın mensuplarına sunulmaktadır.

 

                                                                                                          

                                                                    

 

                                                                                                               

                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                                15.01.2001

HASTANEBAYIRI SPOR KULÜBÜ           YÖNETİM KURULU                                                                                                                                                                                                                      

Bugün 5 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=